השפעת ההורמון האנטימייליריאני והורמון ה – FSH על שיעור ההריונות

השפעת ההורמון האנטימייליריאני והורמון ה – FSH על שיעור ההריונות בטיפולי הפריה בקרב נשים מתחת לגיל 40

לידת תינוקת המבחנה הראשונה בשנת 1978הביאה להתפתחות בטכנולוגיות העזר של הרבייה והתקדמות ניכרת בתחום רפואת הפוריות.

המעגל המחזורי של האישה מתנה בפעילות הסדירה של מספר הורמונים האחראים על הליך זה כמו:

(GNRH)gonadotropin-releasing hormone, (FSH)follicle stimulating hormone, (LH)luteinizing hormone, (E2)estradiol, (P)progesterone

ההתערבות הטיפולית בהליך הפיסיולוגי הזה בעת השריית ביוץ לצורך ביצוע הפריה חוץ גופית כרוכות במעורבות פיסיולוגית ונפשית עצומה ובעלויות כספיות משמעותיות המוטלות על המטופלת. להליך עצמו ישנן תופעות לוואי לא מבוטלות ביניהן – היריון רב עוברי, דימום, גירוי יתר שחלתי, מיימת.

בנסיבות אלו ראוי לבצע הערכה פרוגנוסטית של הסיכויים של האישה להרות עוד בטרם ביצוע הטיפול. במחקר חדיש שפורסם לאחרונה נלקחו בחשבון שלושה משתנים חשובים לקביעת הפרוגנוזה הטיפולית של המטופלות בהליך הפריה חוץ גופית:

  • גיל האישה
  • follicle stimulating hormone(FSH)
  • Anti-Müllerian hormone (AMH)

להלן התוצאות של המחקר על סמך מדדים אלו:

Müllerian hormone (AMH) follicle stimulating hormone (FSH)- שיעור ההריונות לפי והגיל(age)

Müllerian hormone (AMH).

שיעור ההריונות<25% 25–50% 50–75% >75%

טווח

שיעור הריונות

(%)

טווח

שיעור הריונות

(%)

טווח

שיעור הריונות

(%)

טווח

שיעור הריונות

(%)

Age (y)∗

<32 53.3 32–35 49.6% 35– 38 48.0 >38

22.1

FSH (mIU/mL)∗

<5.6 53.4 5.6–7.1 45.5% 7.1-8.9 41.9 >8.9

25.8

AMH (ng/mL)∗

<1.1 20.0 1.1–2.2 40.9% 2.2–4.0 48.4 >4.0

56.8

מניתוח שיעור ההריונות לפי הגיל של המטופלת נמצא שיעור הריונות של 53.3% בקרב נשים מתחת לגיל 32, לעומת שיעור הריונות של 22.1% בקרב נשים מעל גיל 38. כמו כן נמצא שיעור הריונות של 56.8% בקרב נשים עם הורמון אנטימיילריאני מעל 4 ננוגרם למיליליטר ושיעור הריונות של 20% שהערך היה מתחת ל-1.1 ננוגרם למיליליטר.

בהשוואה אנלוגית נמצא שכאשר רמת הורמון

follicle stimulating hormone (FSH)-

קטנה מ-5.6 שיעור ההריונות היה 56.4 בעוד שכאשר רמת ההורמון העפילה מעל ל-8.9

שיעור זה ירד ל-20%

Müllerian hormone (AMH) ,follicle stimulating hormone (FSH) להלן שיעור הריונות לפי )age)והגיל

<25% 25–50% 50–75% >75%

טווח הגיל

שיעור הריונות

(%)

טווח

שיעור הריונות

(%)

טווח

שיעור הריונות

(%)

טווח

שיעור הריונות

(%)

Age (y)∗

<32 53.3 32–35 49.6% 35–38 48.0 >38

22.1

FSH (mIU/mL)∗

<5.6 ( 53.4 5.6–7.1 45.5% 7.1–8.9 41.9 >8.9

25.8

AMH (ng/mL)∗

<1.1 20.0 1.1–2.2 40.9% 2.2–4.0 48.4 >4.0

56.8

הירידה ברזרבה השחלתי הנה הליך פיסיולוגי מובנה המתרחש עם הגיל ומתבטא בעליה בהורמון ה – ובירידה בהורמון האנטמייליריאני, FSH ,FSH ,AMH בדיקת דם למטופלות מתחת לגיל 40 הנה חיונית להערכת סיכוייהן להרות בטיפול הפריה חוץ גופית –

Anti-Müllerian hormone (AMH)

המיוצר ע"י תאי הגרנולוסה העוטפים את הזקיקים הראשוניים (פריאנטראליים) מונע פוליקוגניזה מוקדמת המושפעת מהרגישות להורמון ה-

follicle stimulating hormone (FSH)

וכתוצאה הורמון האנטימיילריריני נחשב כאינדיקטור למצב הרזרבה השחלתית והערכת התגובה השחלתית, להערכת הסיכוי לגירוי יתר שחלתי חמור בטיפולי הפריה וכאמצעי ניבוי לשיעור ההריונות.

מסקנת העבודה החשובה הזו ששימוש במדדי הגיל של האישה ובני הורמונים חשובים אלו עשוי לעזור לנו בניבוי תוצאות ההפריה בקרב נשים מתחת לגיל.